Cần mua đất Mỹ Phước 4

Cần mua đất Mỹ Phước 4, Bình Dương.   Gọi ngay: 0909.214.679   Do có nhu cầu số lượng lớn, nên tôi cần mua nhiều lô, số lượng không hạn chế, kể cả đất còn hợp đồng sắp ra sổ.   Cần mua đất Mỹ Phước 4, mua gấp lô 5A, 5B, 5C.   Cần mua đất đường NA2: Mua gấp lô 5A48, lô 5A16, lô 5A20, lô 5A21, lô 5A22, lô 5A23, lô Đến 5A34, lô 5A36, lô 5A40, lô 5C8, lô 5C9, lô 5C14, lô 5C15.   Diện tích cần mua từ 100m2 đến 1.500m2. Cần mua đất… Read more »